QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

      Chi Đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội tiền thân là chi đoàn Ban Dự án đường sắt đô thị Hà Nội được thành lập từ năm 2007 trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội.
Qua 5 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu với số lượng đoàn viên ít ỏi gồm 15 đồng chí, đến nay chi đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đến nay tổng số  đoàn viên của chi Đoàn là 40 đồng chí (trên tổng số 96 Cán bộ nhân viên của Ban), độ tuổi từ 24 đến 33 đang công tác tại các phòng chuyên môn và các Ban Quản lý Dự án, hầu hết đoàn viên có trình độ đại học và trên đại học (trong đó 12 đoàn viên có trình độ trên đại học). Ban chấp hành chi đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm có 5 đồng chí (1 đồng chí Bí thư, 1 đồng chí Phó bí thư và 3 đồng chí ủy viên).
      Trong quá trình hoạt động Chi đoàn không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở Đoàn cấp trên và các Chi đoàn bạn, chủ động đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt để phù hợp với tình hình thực tiễn, bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chất lượng hoạt động của Chi đoàn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan cũng như phát triển các hoạt động phong trào. Cụ thể là:
  • Chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Ban để góp phần xây dựng các chính sách cũng nhưng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị
  • Duy trì đều đặn sinh hoạt hàng tháng để kịp thời quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc cũng như các phong trào do Đoàn cấp trên và chi Đoàn phát động.
  • Công tác theo dõi đánh giá đoàn viên được thực hiện khách quan, nghiêm túc để phát hiện giới thiệu những đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.
  • Dưới sự chỉ đạo của Dảng Ủy Ban Giám đốc, ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Chi Đoàn còn thường xuyên triển khai các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội thể hiện đúng vai trò xung kích của Thanh niên Thủ đô
      Những cố gắng và nỗ lực của Chi đoàn đã được Đoàn cấp trên cũng như Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2011 chi đoàn đã được công nhận là Chi Đoàn vững mạnh, một đồng chí đoàn viên được Đoàn khối các cơ quan Thành phố Hà Nội tặng giấy khen gương mặt trẻ tiêu biểu 2011. Thành Đoàn Hà Nội tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên năm 2012.