QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

TT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Minh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trưởng Ban

2

Hoàng Kim Ánh

Thạc sĩ Kinh tế

Phó Trưởng Ban

3

Lê Huy Hoàng

Thạc sĩ hạ tầng kỹ thuật,
KS cấp thoát nước

Phó Trưởng Ban

4

Đỗ Việt Hải

Tiến sỹ kỹ thuật xây dựng công trình đường sắt

Phó Trưởng Ban

5

Lê Trung Hiếu

Th.s Quản trị Kinh doanh
KS xây dựng công trình giao thông

Phó Trưởng Ban

Liên hệ:  Để liên hệ với các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, xin vui lòng đăng ký qua  Văn phòng