QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

TT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Minh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trưởng Ban

2Đỗ Việt HảiTiến sỹ kỹ thuật xây dựng công trình đường sắtPhó Trưởng Ban
3Lê Trung HiếuTh.s Quản trị Kinh doanh
KS xây dựng công trình giao thông
Phó Trưởng Ban
 

 

 

 

Liên hệ:  Để liên hệ với các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, xin vui lòng đăng ký qua  Văn phòng