QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

"Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". (Trích: Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014)

Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được thành lập năm 2001 cùng với việc thành lập Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (tiền thân là Ban quản lý phát triển vận tải công cộng và Ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội). Hiện có 123 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 06 tổ công đoàn ở các phòng thuộc Ban. Cùng với sự phát triển đi lên của Ban Quản lý đường sắt đô thị, trong 16 năm qua, tổ chức Công đoàn của Ban đã ngày càng vững mạnh và phát triển về mọi mặt. Có thể nói, trong những thành quả mà Ban Quản lý đường sắt đô thị có được ngày hôm nay, có một phần đóng góp không nhỏ của mỗi một đoàn viên Công đoàn.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2012 - 2017

 1. 1. Về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ :
 • Hàng năm BCH Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCCVC,LĐ, hoàn thiện các quy chế, quy ước và ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt hiệu quả cao.
 • Ký cam kết trách nhiệm giữa Chính quyền và BCH CĐ, có Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 • Chủ động đề xuất, tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền trong việc xây dựng các chế độ liên quan đến CBCCVC,LĐ như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đãi ngộ, luân chuyển, đề bạt cán bộ….
 • Công đoàn đã triển khai kịp thời đến với đoàn viên Công đoàn và phối hợp với Chính quyền, đoàn thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBCCVC,LĐ như: chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nâng lương định kỳ, chế độ nâng lương trước thời hạn…. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo chế độ cho các đoàn viên, lao động. BCH Công đoàn cũng đã kịp thời giải thích, giải quyết đúng các văn bản liên quan đến chế độ của đoàn viên công đoàn.
 • Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho CBCCVC,LĐ: chủ động lập danh sách, phối hợp với chính quyền chăm lo Tết cho CBCCVC,LĐ, các cán bộ hưu trí, các cán bộ đã từng làm việc tại cơ quan.
 • Tặng quà cho các cháu là con CBCCVC,LĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu; có phần thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập. Hỗ trợ CBCCVC,LĐ đi nghỉ mát hàng năm, phối hợp với Đảng bộ, Đoàn Thanh niên tổ chức hiến máu nhân đạo.
 • Phối hợp với Chính quyền thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa tới các gia đình CBCCVC,LĐ chính sách, có công với cách mạng nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.
 • Chúc mừng các đoàn viên công đoàn trong dịp sinh nhật, thăm hỏi, động viên các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật, hiếu hỉ …
 • Ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, nhân đạo.
 • 100% viên chức, lao động tại Ban có việc làm ổn định, được tham gia đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn lao động.
 1. 2. Về nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CBCCVCLĐ :
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, học tập trong CBCCVC,LĐ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và chủ trương công tác của Công đoàn;
 • Phối hợp với Chính quyền trong công tác xây dựng các Quy chế, Quy ước dân chủ trong các hoạt động;
 • Tuyên truyền và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CBCCVCLĐ.
 • Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Hiến pháp năm 2013; Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC”; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về biển đảo trong CBCCVCNLĐ.
 • Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/11/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
 • Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác tham gia cải cách hành chính và phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 • Tích cực tuyên truyền và vận động CBCCVC,LĐ ủng hộ xây dựng “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa”; ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: tuyên truyền giáo dục phòng chống HIV/AISDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên và người lao động; kết quả thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính”.
 • Vận động CBCCVC,LĐ không ngừng học tập, tự học tập nâng cao kiến thức,  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 01 ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tham gia cấp ủy Đảng.  
 • Tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình, trật tự an toàn giao thông . Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho CBCCVCLĐ.
 • Phát động, tham gia hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Tham gia Hội khỏe Công đoàn viên chức Thành phố hàng năm; Tổ chức các trận đấu bóng đá giao hữu với tư vấn, các Sở, ban ngành…
 1. 3. Tổ chức các phong trào Thi đua:
 • Phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch.
 • Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, đoàn viên Công đoàn, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Sáng tạo, Tận tụy, Gương mẫu” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 01 sáng kiến sáng tạo được công nhận (có Quyết định công nhận của Bộ, UBND Thành phố), 26 sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở, 35 đoàn viên đạt Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
 1. 4. Về nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn:
 • Phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CBCCVCLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; Xây dựng “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. 
 • Tham dự các lớp tập huấn của Công đoàn Viên chức Thành phố về nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động Công đoàn.
 • Đánh giá, xếp loại các Tổ Công đoàn hàng năm. Hầu hết các Tổ công đoàn Ban đạt danh hiệu xuất sắc, các cán bộ công đoàn đạt danh hiệu cán bộ công đoàn xuất sắc.
 • Hàng năm Công đoàn Ban được Công đoàn viên chức TP công nhận danh hiệu Công đoàn vững mạnh.
 1. 5. Về công tác vận động nữ CBCCVCLĐ:
 • Tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về “Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020”; Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.
 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Tổ chức hội thảo về giới, tổ chức thi cắm hoa nghệ thuật, tham quan, dã ngoại.
 • Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” trong nữ CBCCVC,LĐ; phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CBCCVC,LĐ tiêu biểu”.
 • Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nữ, nâng cao nhận thức trong nữ VCLĐ về vai trò của người phụ nữ, về dân số - kế hoạch hóa gia đình, về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới… xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
 • Tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình.
 • Thực hiện tốt Báo cáo nữ công theo đúng quy định.
 1. 6. Công tác tài chính Công đoàn:
 • Công tác tài chính Công đoàn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo Luật Công đoàn năm 2012, các quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn.
 • Công tác chi phục vụ cho hoạt động của Công đoàn đảm bảo đúng chế độ, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.
 • Công tác báo cáo tài chính định kỳ và trích nộp kinh phí với công đoàn cấp trên đúng thời gian, đúng quy định.
 1. 7. Hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân:
 • BCH và Ủy ban kiểm tra Công đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 • Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Bộ luật Lao động, Luật công đoàn 2012 được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên làm việc với các Tổ trưởng Tổ Công đoàn để nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lao động để phối hợp với các đơn vị chức năng kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc. Đồng thời, thông qua các buổi họp BCH Công đoàn mở rộng để tập hợp các nội dung, kiến nghị của các Tổ Công đoàn và đoàn viên công đoàn để tham mưu với Lãnh đạo tìm hướng giải quyết kịp thời.
 • Ủy ban Kiểm tra Công Đoàn, Ban Thanh tra nhân dân không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của đoàn viên, CBCCVC,LĐ.
 •  

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 1. 1. Mục tiêu:

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 1. 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu sau:

 • 100% CBCCVCLĐ được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp.
 • 100% đoàn viên, CBCCVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
 • 100% gia đình đạt gia đình văn hóa. Cơ quan phấn đấu đạt cơ quan văn hóa.
 • 70% đoàn viên công đoàn đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc.
 • 100% cán bộ công đoàn đạt cán bộ công đoàn xuất sắc.
 • Công đoàn Ban phấn đấu đạt công đoàn cơ sở vũng mạnh và được Công đoàn Viên chức TP khen thưởng.
 • 100% CBCCVCLĐ có đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.
 • Giới thiệu 5-10 đoàn viên công đoàn vào Đảng.
 1. 3. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu:
 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền sâu rộng trong CBCCVC,LĐ. Từng bước nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên được giới thiệu sang Đảng bộ để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.
 • Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Công đoàn cấp trên; Nghị quyết Đảng bộ và Nghị Quyết Đại hội Công đoàn BQL Đường sắt đô thị Hà Nội.
 • Tham gia và triển khai 100% các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động
 • Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, thu chi tài chính Công đoàn đúng quy định và hiệu quả.
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên CBCCVC,LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Động viên đoàn viên, CBVC,LĐ tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu; chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách có liên quan đến CBVC,LĐ, tích cực đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế; đồng thời ra sức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
 • Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 • Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể chăm lo đời sống ,việc làm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của viên chức, người lao động.
 • Thực hiện tốt công tác nữ công, công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng.
 • Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động, các chính sách đối với CBCCVC,LĐ.
 • Phối hợp tổ chức cho 100% viên chức, người lao động được khám sức khỏe định kỳ hàng năm,
 • Đổi mới hình thức, biện pháp chỉ đạo,hưởng ứng, phát động và triển khai các phong trào thi đua tạo không khí làm việc góp phần hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm; phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ đoàn viên, CBCCVC,LĐ.
 • Giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động. Không để các trường hợp đơn thư khiếu nại vượt cấp.
 • Bám sát, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCCVC,LĐ; tăng cường đối thoại, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.
 1. 4. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
 • Ngay sau Đại hội, triển khai xây dựng qui chế làm việc của Ban chấp hành, Uỷ ban kiểm tra CĐCS, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn khóa V nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan cụ thể hoá thành kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

                                     1/ Lê Trung Hiếu – Phó Trưởng Ban - Chủ tịch

                                     2/ Quản Phương Dung - Phó Chủ tịch

                                     3/ Lê Hồng Giang - Ủy viên

                                     4/ Nguyễn Võ Tuấn Đạt - Ủy viên

                                     5/ Trần Minh Phúc - Ủy viên

                                     6/ Trần Hà Phương - Ủy viên

                                     7/ Nguyễn Tài Thu - Ủy viên