QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

TỶ GIÁ

PHÒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 2

1. Giới thiệu:

Phòng Thực hiện dự án 2 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Thực hiện dự án 2.

2. Chức năng:

Thực hiện chức năng làm đại diện Chủ đầu tư, giúp Chủ đầu tư Quản lý, triển khai thực hiện: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật.

3. Nhiệm vụ:

Trực tiếp triển khai các công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao;

4. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Thực hiện Dự án 2

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1Bùi Hồng LinhTrưởng phòng buihonglinh_bqldsdt
2Lê Hoài NamPhó Trưởng phòng lehoainam_bqldsdt
3Phạm Văn MinhPhó Trưởng phòng phamvanminh_bqldsdt

 

Số điện thoại liên hệ: 042.73035128