QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

         

      

          

ALBUM ẢNH

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

 

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI  

 

          Để tạo bước đột phá cho giao thông Thủ đô, ngày 31/10/2001, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 97/2001/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý, Phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội. Trải qua nhiều thay đổi, Ban Quản lý, Phát triển Vận tải Công cộng và Xe điện Hà Nội đổi tên thành Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

           Trải qua thời gian hình thành và phát triển, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã phát triển không ngừng đội ngũ cán bộ chuyên gia. Với sự ủng hộ và hỗ trợ từ UBND thành phố Hà Nội, các sở ban ngành liên quan, các nhà tài trợ quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội.

          Từ khi thành lập đến nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội liên tục mở rộng phòng ban, xây dựng các đội ngũ chuyên môn hóa, số lượng nhân sự tăng lên đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của dự án. Dưới đây là một số cột mốc quan trọng nhất:

 

 

       Trụ sở chính:      Tòa CC2, khu đô thị Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
       Điện thoại:          024.39435127    
       Fax:                     024.39435126
       Website:              http://mrb.hanoi.gov.vn