Bổ sung chi phí cho các gói thầu của dự án tuyến metro số 3, đoạn nhổn - ga hà nội từ chi phí dự phòng đã dự trù ngay từ đầu
Ngày đăng 09/07/2020 | 8:27 AM  | View count: 433

Thời gian qua, do dịch Covid-19 dẫn đến việc huy động chuyên gia, máy móc, thiết bị từ Pháp về Việt Nam bị ảnh hưởng, tiến độ triển khai của các gói thầu liên quan đến đoạn trên cao của tuyến metro số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội bị kéo dài so với dự kiến. Kết quả là các nhà thầu đã đề nghị Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MRB) bổ sung kinh phí.

Nhận được đề nghị này, MRB đang xin ý kiến các bộ, ngành liên quan hướng dẫn quy trình để bổ sung kinh phí. Nếu được bổ sung, chi phí này sẽ lấy từ chi phí dự phòng hoặc chi phí còn dư sau đấu thầu của các gói thầu, vì vậy sẽ không làm dự án đội vốn.
Quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, vướng mắc giao diện giữa các gói thầu dẫn đến hầu hết các hợp đồng đều phải kéo dài thời gian và các nhà thầu yêu cầu bổ sung chi phí theo quy định của hợp đồng đã ký kết:
• Các vướng mắc về giải phóng mặt bằng như việc giải phóng mặt bằng do người dân chậm nhận tiền đền bù hoặc người dân lấn chiếm chỉ giới, vấn đề về cơ chế chính sách thường xuyên thay đổi hoặc việc giải phóng mặt bằng tại các ga ngầm phức tạp v.v...
• Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu ngoài việc tuân thủ theo luật Việt Nam còn phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của nhà tài trợ, thông qua nhiều bước và phải có sự thống nhất với nhà tài trợ trước khi quyết định.
• Kế hoạch vốn ODA hàng năm không được bố trí đủ làm chậm trễ thanh toán cho các nhà thầu dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng.
• Đối với công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán, các quy trình, quy phạm liên quan đến đường sắt đô thị hiện tại của Nhà nước Việt Nam chưa hoàn thiện đầy đủ vì đây là một lĩnh vực mới. Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế phải mất nhiều thời gian nghiên cứu – vận dụng các quy trình của nước ngoài và lấy ý kiến thống nhất của nhiều cơ quan chuyên môn.
Đơn giá và định mức nhiều khi không có trong bộ đơn giá định mức ban hành tại Việt Nam, phải mất nhiều thời gian để thu thập thông tin từ các nhà sản xuất trên thế giới để lựa chọn phương án phù hợp với Việt Nam.
Đề pô tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội
Các nguyên nhân chính trên đây dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện của các gói thầu. Ngoài ra, sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án do việc huy động các chuyên gia từ Pháp sang Việt Nam giám sát không thực hiện được. Các nhà thầu Pháp cũng bị ảnh hưởng về việc sản xuất đoàn tầu, huy động thiết bị cho dự án.
MRB đang nỗ lực cùng với nhà thầu để khắc phục các khó khăn nhằm rút ngắn thời gian, ảnh hưởng của dịch Covid-19 để đưa dự án vào vận hành trước đoạn trên cao.
TT-MRB