Kết quả quá trình chạy thử đoạn trên cao (Test run) Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội
Ngày đăng 15/12/2022 | 2:58 AM  | View count: 214

Hoàn thành chạy thử đoạn trên cao, tính khả dụng của hệ thống Tuyến ĐSĐT thí điểm Thành phố Hà Nội (Tuyến số 3), đoạn Nhổn - ga Hà Nội đạt kết quả tốt

         Sau 07 ngày chạy thử, tính khả dụng của hệ thống Tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đạt kết quả tốt, tất cả các thử nghiệm đều đạt. Quá trình chạy thử được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn. Hiệu suất được đo đạc hàng ngày qua hệ thống ATS và được báo cáo, tóm tắt tại cuộc họp hàng ngày.

Giai đoạn, Dự án đã vận hành theo 2 lịch chạy tàu

        Giai đoạn 1 của quá trình chạy thử bao gồm vận hành hệ thống để đo lường hiệu suất RAMs. Dự án đã vận hành theo 2 lịch chạy tàu: vận hành 4 - 8 đoàn tàu theo lịch chạy tàu ngày trong tuần và cuối tuần, thời gian từ 9h - 19h. Đoàn tàu di chuyển từ Depot, bắt đầu xuất phát từ ga S1 - Nhổn đến ga S8 - Đại học Giao thông vận tải và ngược lại. Thời gian chạy 01 chiều khoảng 16’ và thời gian đoàn tàu chạy 01 vòng (cả chiều đi và về) bao gồm cả quay đầu khoảng 32’. Hàng ngày, Dự án sẽ chạy tàu theo 5 bước: Kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống đường ray (Track release), Kiểm tra khởi động (Startup Check), Đưa tàu lên tuyến chính để sẵn sàng chạy theo biểu đồ chạy tàu (Train Injection to Mainline), Chạy tàu liên hoàn (Running in Carousel), Đưa tàu trở lại khu vực tập kết tàu (Train Withdrawal from Mainline), Hoàn thành đưa tàu về khu vực tập kết và tắt nguồn tàu (Line closing).

Hình ảnh các đoàn tàu chạy qua nhà ga S6 - Cầu Giấy

          Hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 với 5 kịch bản kiểm tra các sự cố theo quy trình đã được triển khai trong hai ngày 13 và 14/12/2022.

        Kết quả quá trình đã được Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), Tư vấn PIC và Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống chứng kiến, kiểm tra. Trong quá trình Test run có sự tham gia của Hội đồng kiểm tra nhà nước, Cục Đường sắt, Sở GTVT, Sở Xây dựng, Cục QLXD về chất lượng công trình giao thông của Bộ GTVT, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội,…

 

TT-MRB