Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội chính thức Vận hành thử (Trial - Run)
Ngày đăng 11/03/2024 | 8:26 AM  | View count: 210

Từ ngày 11/03/2024, Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội chính thức bắt đầu giai đoạn Vận hành thử (Trial Run).

Công tác Vận hành thử là bước số cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa Dự án vào Vận hành. Mục tiêu của giai đoạn này là dựa trên vận hành thực tế, thực hiện quy trình toàn diện để xác minh các yếu tố vận hành bao gồm tài liệu, quy trình vận hành cũng như kiến thức và kỹ năng của nhân sự Vận hành và Bảo dưỡng (O&M).

 

Vận hành thử là mô phỏng công tác vận hành tuyến khi không có hành khách bằng cách đánh giá kỹ năng và kiến thức của đội ngũ nhân viên đã được đào tạo Vận hành. Điều này bao gồm việc lập các bài luyện tập về vận hành; Lịch trình luyện tập về vận hành; Huy động nhân sự O&M; Thực hiện luyện tập và theo dõi nhân viên O&M. Vận hành thử sẽ bắt đầu từ 7h45’ đến 16h45’, hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 

Giai đoạn Vận hành thử được chia ra 03 phần: Giai đoạn 1: các bài thực hành vận hành ở chế độ bình thường; Giai đoạn 2: các bài thực hành vận hành ở chế độ hạn chế; Giai đoạn 3: các bài thực hành vận hành ở chế độ khẩn cấp. Tổng cộng có 57 kịch bản Vận hành thử cho các giai đoạn này. Mỗi kịch bản sẽ được thực hiện và đánh giá dựa trên biểu mẫu đánh giá do Tư vấn Systra lập và thực hiện. Biểu mẫu này bao gồm khoảng 22 tiêu chí về yếu tố kỹ thuật và vận hành để đánh giá.

Quá trình vận hành thử có sự tham gia của: Chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, tư vấn Systra và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội với trách nhiệm cụ thể như sau:

 

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội: tổ chức thực hiện Vận hành thử.

Tư vấn Systra xây dựng tài liệu khung cho việc Vận hành thử theo yêu cầu của Hợp đồng; Tổ chức Vận hành thử theo Yêu cầu của Hợp đồng; Đảm bảo nhân sự O&M sử dụng thiết bị đúng cách; Giám sát, hướng dẫn nhân sự trong quá trình vận hành thử (với các nhân sự đã được Systra đào tạo)

Các Nhà thầu cung cấp trang thiết bị, nhân sự phối hợp, sửa chữa nếu có lỗi, bảo dưỡng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cung cấp nhân sự O&M và quản lý nguồn lực O&M trong quá trình Vận hành thử.

 

Đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống được thực hiện theo các tiêu chuẩn châu Âu và theo yêu cầu của các quy định của Việt Nam. Tư vấn Liên danh Apave – Bureau Veritas – Certifer được lựa chọn và đồng hành cùng Dự án từ quá trình thi công xây dựng sẽ thực hiện công tác đánh giá và thể hiện trong 13 báo cáo đánh giá, kết quả cuối cùng sẽ là Chứng chỉ an toàn hệ thống. Trên cơ sở các đánh giá, Tư vấn sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội sẽ lập hồ sơ trình Bộ GTVT để thẩm định. Kết quả thẩm định là cơ sở để xem xét đưa hệ thống vào vận hành.

 

Một số hình ảnh tại sự kiện:

 

TT-MRB