Đào tạo "RAMP-UP”
Ngày đăng 31/01/2024 | 8:03 AM  | View count: 144

Đào tạo "RAMP-UP"

Đào tạo "RAMP-UP”

 

Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội hiện đang tiến hành Đào tạo "(RAMP-UP)" : tập dượt theo các kịch bản chạy tàu trong giai đoạn vận hành thử, dưới sự hướng dẫn của Tư vấn hỗ trợ Vận hành.

 

Khóa đào tạo thực tế này sẽ diễn ra hàng ngày, từ 8h sáng đến 4 giờ chiều, 5 ngày một tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Quá trình đào tạo được thực hiện đến khi bắt đầu Vận hành thử.

 

Một số hình ảnh tại sự kiện:

 

TT-MRB