Thông tin kỹ thuật chung
Ngày đăng 24/04/2017 | 3:05 PM  | View count: 1087

Dự án được chia làm 4 phần chính

1.  Đoạn ngầm có chiều dài tổng cộng khoảng 8,9Km bao gồm 7 ga ngầm và hệ thống đường hầm ống đơn chủ yếu đi song song, mộ vài lý trình hai đường hầm chạy khác mức, hệ thống các ga ngầm được bố trí hệ thống thông gió, thang cuốn và thang máy

   

2.  Đoạn trên cao có chiều dài tổng cộng khoảng 2,6Km bao gồm cầu cạn và 3 ga trên cao và được bố trí hệ thống thông gió, thang cuốn và thang máy

3.  Hệ thống Cơ- điện, đầu máy toa xe, cung cấp và lắp đặt  hệ thống Cơ- điện, đầu máy toa xe

4.  Đềpô bao gồm các công trình kiến trúc, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật