Đầu máy toa xe
Ngày đăng 24/04/2017 | 3:19 PM  | View count: 1183

Thời điểm đầu triển khai dịch vụ sẽ dùng đoàn tàu 4 toa sau dó sẽ tăng lên 6 toa, thời gian di chuyển từ ga C1- Nam Thăng Long đến ga C10 Trần Hưng Đạo sẽ mất khoảng 13 phút, tốc độ khai thác trung bình từ 30Km/h đến 50Km/h

Hệ thống cơ điện, Tiêu chuẩn đường sắt đô thị Châu Á (STRASYA) sẽ được áp dụng với các hệ thống tiêu chuẩn Nhật Bản bao gồm đầu máy toa xe, các công tác đường ray, thông tin tín hiệu, trung tâm kiểm soát vận hành (OCC), hệ thống thu soát vé tự động (AFC), trang thiết bị nhà xưởng và Đềpô, cửa chắn ke ga…