Depot
Ngày đăng 24/04/2017 | 3:08 PM  | View count: 1218

Chức năng chính của Đề pô là bảo trì toàn bộ hoạt động hệ thống bao gồm bảo trì đầu máy toa xe, đường sắt, thiết bị lấy điện trên cao, cung cấp và phân phối năng lượng, kết cấu hạ tầng.

Chức năng tập kết tàu ngoài giờ vận hành trên tuyến cũng là một trong những chức năng quan trọng nhất của Đề pô , các cơ sở sau đây sẽ được xây dựng.

a) Nhà xưởng cho đầu máy toa xe

b) Các tòa nhà bảo dưỡng kết cấu hạ tầng

c) (OCC) Trung tâm kiểm soát, vận hành

d) Các phòng cho nhân viên lái tàu

e) Khu vệ sinh tàu

f) Khu tiện bánh xe

g) Khu vực đỗ tàu

h) Các phòng tín hiệu

i) Khu vực xử lý nước thải

j) Trạm biến áp

k) Các tòa nhà M vận hành và bảo dưỡng

l) Các tòa nhà khác

. Đề pô của tuyến 2 giai đoạn 1 đặt tại Xuân Đỉnh- Từ Liêm, chỗ tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài và đường  Nguyễn Hoàng  Tôn, khu Đề pô nằm giữa 2 ga C1 và ga C2, cách ga C1 khoảng 200m.