Đảm bảo khả năng tiếp cận cho các đối tượng hành khách
Ngày đăng 24/04/2017 | 3:22 PM  | View count: 996

Tất cả các nhà ga sẽ được thiết kế để đem lại sự thoải mái và an toàn với tất cả hành khách kể cả người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trang thiết bị của các nhà ga sẽ được thiết kế trên ý tưởng “thiết kế toàn cầu” trong đó đề cập đến thiết kế các tòa nhà, sản phẩm và môi trường được tất cả mọi người có thể tiếp cận màkhông phân biệt khoảng cách vật lý, quốc tịch, giới tính, ...
Để tiếp cận các nhà ga, hệ thống thang máy và thang cuốn từ mặt đất sẽ được lắp đặt. Sàn Tactile sẽ được cung cấp như là một cách tìm kiếm cho người khiếm thị. Một nhà vệ sinh cho người khuyết tật được bố trí tại khu vực đã trả tiền của phòng chờ.  Các dấu hiệu và thiết bị đầy đủ sẽ được bổ sung vào các máy bán hàng tự động, quầy thông tin, nhà vệ sinh và những nơi khác để hỗ trợ hoạt động của người khuyết tật như một phần của sự tích hợp của dấu hiệu và đồ họa.