UBND TP.Hà Nội và UBND TP.HCM tổ chức “Hội thảo khoa học về phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM”
Ngày đăng 15/01/2024 | 8:00 AM  | View count: 38

UBND TP.Hà Nội và UBND TP.HCM tổ chức “Hội thảo khoa học về phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và TP.HCM”

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức các Hội thảo khoa học về Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1481-TB/TU ngày 28/12/2023 của Thành ủy Hà Nội; Triển khai Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 30/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Hội thảo khoa học về Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thảo khoa học Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”.
Hội thảo được tổ chức với 3 mục tiêu chính:
Một là, trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu tại Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
Hai là, tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế có liên quan về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, đất đai, đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị.
Ba là, hoàn thiện đề án Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035 theo 05 lĩnh vực trọng yếu: (i) Quy hoạch; (ii) Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; (iii) Huy động nguồn lực từ đất đai; (iv) Tiêu chuẩn, giải pháp công nghệ; (v) Mô hình tổ chức, quản lý thực hiện dự án.
Tham dự hội thảo sẽ có đại diện của các cơ quan T.Ư, đại biểu từ UBND TP.Hà Nội, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô; chuyên gia về lĩnh vực pháp luật, đầu tư, đất đai, quy hoạch, đường sắt đô thị của Việt Nam và quốc tế và các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị.
Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/1/2024 tại Thành phố Hà Nội.
 
 
TT-MRB