Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện
Ngày đăng 05/04/2024 | 5:11 AM  | View count: 103

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực, bảo đảm ổn định cung cấp điện giai đoạn cao điểm hè năm 2024.

Ngày 4/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Để đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2024 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các đơn vị điện lực khác, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/6/2023 và Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị duy trì triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực (tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất...), bảo đảm ổn định cung cấp điện giai đoạn cao điểm hè năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác bảo đảm cung cấp điện hiện nay, từ đó tạo sự đồng thuận rộng rãi về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm hè năm 2024 để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Các cấp, ngành của thành phố chủ động phối hợp với các công ty điện lực, các đơn vị điện lực khác tại các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... bảo đảm tối thiểu hằng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, góp phần bảo đảm việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; tận dụng, huy động các nguồn lực để lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống quốc gia và thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố; đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.