Thông báo tuyển chuyên gia
Ngày đăng 04/08/2023 | 5:25 PM  | View count: 787

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Tuyến Đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban) thông báo việc tuyển Chuyên gia làm việc tại Ban

Để biết chi tiết Xem file đính kèm: Thông báo