Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 04:37 PM  | View count: 1320
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 5 năm 2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 09:25 AM  | View count: 369
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 4 năm 2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 09:42 AM  | View count: 303
.

Giấy triệu tập Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động

Ngày đăng 21/10/2021 | 09:36 AM  | View count: 279
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 274
.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 11:03 AM  | View count: 351
2021

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 362
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/QĐ-BTC...

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 09:08 AM  | View count: 474

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu thầu tài sản

Ngày đăng 27/01/2021 | 08:33 AM  | View count: 405

Thông cáo Báo chí

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM  | View count: 821

Thông cáo Báo Chí

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:05 AM  | View count: 812
 

Thông cáo báo chí

Ngày đăng 17/10/2020 | 09:00 AM  | View count: 1524

Thông báo Tư vấn thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:30 PM  | View count: 413

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 PM  | View count: 703

Thông báo thanh lý tài sản năm 2019

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:00 AM  | View count: 463