Thông báo Tư vấn thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:30 PM  | View count: 17

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 PM  | View count: 102

Thông báo thanh lý tài sản năm 2019

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:00 AM  | View count: 90

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 302
 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý ĐSĐT

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:30 AM  | View count: 280
Chi tiết thông báo xem file đính kèm Thông báo và  Quyết định

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:32 AM  | View count: 292
 

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 01:54 PM  | View count: 366
Ban Quản lý đường sắt đô thị Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 11/10/2019 | 08:30 AM  | View count: 312
Ban QLĐSĐT tuyển dụng

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:29 PM  | View count: 208
Thông báo mời đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:14 AM  | View count: 638
...