Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý ĐSĐT

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:30 AM  | View count: 23
Chi tiết thông báo xem file đính kèm Thông báo và  Quyết định

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:32 AM  | View count: 91
 

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 01:54 PM  | View count: 217
Ban Quản lý đường sắt đô thị Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 11/10/2019 | 08:30 AM  | View count: 151
Ban QLĐSĐT tuyển dụng

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:29 PM  | View count: 88
Thông báo mời đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:14 AM  | View count: 353
...

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 09:52 AM  | View count: 240
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng

Nội dung 09 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 15/02/2019 | 07:54 AM  | View count: 165
Thực hiện Văn bản số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị...

Thông báo CBVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 08:53 AM  | View count: 195
Thực hiện Văn bản số 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Chỉ...

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 03/10/2018 | 04:13 PM  | View count: 520
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng

Đại Hội Công đoàn Việt Nam

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:05 AM  | View count: 184
Đề cương tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 03:04 PM  | View count: 306
Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc đăng ký nghỉ phép năm 2018

Ngày đăng 22/03/2018 | 02:20 PM  | View count: 512
Căn cứ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính...

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày đăng 07/03/2018 | 02:52 PM  | View count: 160
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra...