Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 09:08 AM  | View count: 72

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu thầu tài sản

Ngày đăng 27/01/2021 | 08:33 AM  | View count: 142

Thông cáo Báo chí

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM  | View count: 357

Thông cáo Báo Chí

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:05 AM  | View count: 509
 

Thông cáo báo chí

Ngày đăng 17/10/2020 | 09:00 AM  | View count: 834

Thông báo Tư vấn thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:30 PM  | View count: 237

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 PM  | View count: 492

Thông báo thanh lý tài sản năm 2019

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:00 AM  | View count: 298

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 554
 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý ĐSĐT

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:30 AM  | View count: 417
Chi tiết thông báo xem file đính kèm Thông báo và  Quyết định

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:32 AM  | View count: 493