Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 51
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/QĐ-BTC...

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 09:08 AM  | View count: 191

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu thầu tài sản

Ngày đăng 27/01/2021 | 08:33 AM  | View count: 202

Thông cáo Báo chí

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM  | View count: 435

Thông cáo Báo Chí

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:05 AM  | View count: 571
 

Thông cáo báo chí

Ngày đăng 17/10/2020 | 09:00 AM  | View count: 964

Thông báo Tư vấn thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:30 PM  | View count: 287

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 PM  | View count: 539

Thông báo thanh lý tài sản năm 2019

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:00 AM  | View count: 321

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 592
 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý ĐSĐT

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:30 AM  | View count: 446
Chi tiết thông báo xem file đính kèm Thông báo và  Quyết định

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:32 AM  | View count: 537