Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 53
 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý ĐSĐT

Ngày đăng 22/01/2020 | 10:30 AM  | View count: 179
Chi tiết thông báo xem file đính kèm Thông báo và  Quyết định

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển HĐLĐ năm 2019

Ngày đăng 17/12/2019 | 10:32 AM  | View count: 179
 

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 01:54 PM  | View count: 261
Ban Quản lý đường sắt đô thị Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 11/10/2019 | 08:30 AM  | View count: 189
Ban QLĐSĐT tuyển dụng

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:29 PM  | View count: 118
Thông báo mời đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:14 AM  | View count: 453
...

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 09:52 AM  | View count: 296
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng

Nội dung 09 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 15/02/2019 | 07:54 AM  | View count: 181
Thực hiện Văn bản số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị...

Thông báo CBVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 08:53 AM  | View count: 216
Thực hiện Văn bản số 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Chỉ...