Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 5 năm 2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 09:25 AM  | View count: 261
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 4 năm 2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 09:42 AM  | View count: 213
.

Giấy triệu tập Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động

Ngày đăng 21/10/2021 | 09:36 AM  | View count: 208
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 207
.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 11:03 AM  | View count: 288
2021

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 284
Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/QĐ-BTC...

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Ngày đăng 01/04/2021 | 09:08 AM  | View count: 403

Thông báo mời tư vấn tổ chức đấu thầu tài sản

Ngày đăng 27/01/2021 | 08:33 AM  | View count: 346

Thông cáo Báo chí

Ngày đăng 31/12/2020 | 11:09 AM  | View count: 731

Thông cáo Báo Chí

Ngày đăng 09/11/2020 | 08:05 AM  | View count: 740
 

Thông cáo báo chí

Ngày đăng 17/10/2020 | 09:00 AM  | View count: 1368

Thông báo Tư vấn thẩm định giá tài sản

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:30 PM  | View count: 382

Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 05:02 PM  | View count: 652

Thông báo thanh lý tài sản năm 2019

Ngày đăng 30/06/2020 | 09:00 AM  | View count: 425

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 01:57 PM  | View count: 722