Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 11/10/2019 | 08:30 AM  | View count: 24
Ban QLĐSĐT tuyển dụng

Thông báo mời tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 19/08/2019 | 04:29 PM  | View count: 49
Thông báo mời đấu giá tài sản

Thông báo Kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2019

Ngày đăng 10/06/2019 | 11:14 AM  | View count: 202
...

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 09:52 AM  | View count: 186
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng

Nội dung 09 Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng 15/02/2019 | 07:54 AM  | View count: 130
Thực hiện Văn bản số 294/CV-HĐPH ngày 31/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, Nghị...

Thông báo CBVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Ngày đăng 23/11/2018 | 08:53 AM  | View count: 157
Thực hiện Văn bản số 5480/UBND-NC ngày 08/11/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Chỉ...

Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 03/10/2018 | 04:13 PM  | View count: 438
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển dụng

Đại Hội Công đoàn Việt Nam

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:05 AM  | View count: 154
Đề cương tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Ngày đăng 02/05/2018 | 03:04 PM  | View count: 274
Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc đăng ký nghỉ phép năm 2018

Ngày đăng 22/03/2018 | 02:20 PM  | View count: 403
Căn cứ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính...

Kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày đăng 07/03/2018 | 02:52 PM  | View count: 132
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra...

Thông báo về việc xây dựng vị trí việc làm và bố trí sắp xếp nhân sự theo vị trí việc làm

Ngày đăng 02/11/2017 | 11:08 AM  | View count: 172
Căn cứ Quyết định số 14/2017-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công...

Thông báo về việc lập danh sách CBVC thuộc diện phải kê tài sản , thu nhập năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 10:44 AM  | View count: 158
Thực hiện văn bản số: 4870/UBND-NC ngày 5/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập các cơ...

Thông báo về việc công tác PCLB

Ngày đăng 14/10/2017 | 11:25 AM  | View count: 131
Theo ban tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Để chủ động Phòng chống có hiệu quả với diễn biến bất lợi của thời tiết. Văn phòng...

Thông báo về việc sử dụng trang thông tin điện tử mới

Ngày đăng 20/09/2017 | 10:32 AM  | View count: 120
Căn cứ Nghị định số 43/20111/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện và sở, ban, ngành thành phố tên miền là cấp 4

Thông báo về lệnh khởi công gói thầu số 8

Ngày đăng 12/09/2017 | 11:35 AM  | View count: 122
Căn cứ Hợp đồng số 33/2016/HĐ-BHXD ngày 02/12/2016 giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về bảo hiểm...