Thông báo

Ngày đăng 02/10/2023 | 09:15 AM  | View count: 366
Công bố kết quả trúng tuyển LĐHĐ chuyên môn đợt 4 năm 2023

Thông báo tuyển chuyên gia trong nước làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị

Ngày đăng 18/09/2023 | 08:15 AM  | View count: 339
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo tuyển chuyên gia trong nước

Thông báo

Ngày đăng 22/08/2023 | 04:49 AM  | View count: 386
Tuyển chuyên gia ngắn hạn

Thông báo tuyển chuyên gia

Ngày đăng 04/08/2023 | 05:25 PM  | View count: 787
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Tuyến Đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban) thông báo việc tuyển Chuyên...

Thông báo

Ngày đăng 03/08/2023 | 05:06 PM  | View count: 1548
Tuyển Chuyên gia trong nước làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Thông báo Thanh lý tài sản năm 2022

Ngày đăng 23/05/2023 | 09:00 AM  | View count: 209
Thông báo Thanh lý tài sản năm 2022

Thông báo kết quả thi viết kì thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật-Thẩm định và Kế hoạch-Tổng hợp thuộc Ban QLĐSĐT HN năm 2022

Ngày đăng 07/11/2022 | 01:56 PM  | View count: 608
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thông báo:

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng 25/10/2022 | 04:13 PM  | View count: 450
Ban Quản lý đường sắt đô thị Thông báo:

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh

Ngày đăng 24/10/2022 | 03:34 PM  | View count: 275
Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định và Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp thuộc BQL ĐSĐT Hà Nội

Thông báo danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định và Trưởng phòng Kế hoạch tồng hợp thuộc BQL ĐSĐT năm 2022

Ngày đăng 07/10/2022 | 04:34 PM  | View count: 278
Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội Thông báo

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 04:37 PM  | View count: 2125
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 5 năm 2021

Ngày đăng 02/12/2021 | 09:25 AM  | View count: 546
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 4 năm 2021

Ngày đăng 15/11/2021 | 09:42 AM  | View count: 467
.

Giấy triệu tập Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động

Ngày đăng 21/10/2021 | 09:36 AM  | View count: 429
.

Thông báo Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 432
.

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 10/08/2021 | 11:03 AM  | View count: 502
2021