Thông cáo báo chí (Lễ ký hợp đồng gói thầu CP06)

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:58 PM  | View count: 337
Ngày 17 tháng 01/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý đường sắt thị Hà Nội cùng Liên danh nhà thầu ALSTOM Transport S.A-COLAS RAIL S.A-THALES Communication & Security S.A.S đã ký kết hợp đồng gói thầu...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:56 PM  | View count: 225
Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố về Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Giao thông Hà Nội thời kỳ đổi mới những năm 90

Ngày đăng 31/03/2017 | 04:55 PM  | View count: 252
Nhờ sự thành công của thời kỳ Đổi mới, đến những năm 90, đời sống của người dân Thủ đô đã khấm khá hơn trước rất nhiều.

Giao thông Hà Nội sau năm giải phóng 1975

Ngày đăng 30/03/2017 | 01:00 PM  | View count: 297
Nếu bạn sinh ra trước thập kỷ 80, hẳn bạn vẫn nhớ ký ức về một thủ đô Hà Nội cổ kính, yên bình, vắng lặng, trên phố lác đác người qua lại