Giao thông Hà Nội thời kỳ đổi mới những năm 90

Ngày đăng 31/03/2017 | 04:55 PM  | View count: 118
Nhờ sự thành công của thời kỳ Đổi mới, đến những năm 90, đời sống của người dân Thủ đô đã khấm khá hơn trước rất nhiều.

Giao thông Hà Nội sau năm giải phóng 1975

Ngày đăng 30/03/2017 | 01:00 PM  | View count: 107
Nếu bạn sinh ra trước thập kỷ 80, hẳn bạn vẫn nhớ ký ức về một thủ đô Hà Nội cổ kính, yên bình, vắng lặng, trên phố lác đác người qua lại