Kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
Ngày đăng 01/11/2022 | 4:17 PM  | View count: 263

Kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

          Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xin chúc mừng 12 ứng viên đã trúng tuyển vào 7 vị trí: Giám sát thực hiện dự án, GPMB và di chuyển ngầm nổi, Quản lý chi phí, Quản lý kỹ thuật, Quy hoạch, Kế toán tài chính, Quản lý chất lượng.

Đ/c Lê Văn Thu - Phó Trưởng ban BQL ĐSĐTHN, Chủ tịch hội đồng tuyển dụng phát biểu khai mạc

         Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của BQLĐSĐTHN được thực hiện theo 2 vòng. Trải qua vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban đã phê duyệt 19 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 – phỏng vấn. Nhìn chung, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Ban năm nay đều có trình độ cao, có kinh nghiệm công tác phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm.

Thực hiện nghi lễ chào cờ

Các ứng viên năm nay đều có trình độ cao, có kinh nghiệm công tác phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm.

        Trong ngày 19/10/2022, vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế.

Một số hình ảnh tại kỳ tuyển dụng viên chức của BQL ĐSĐTHN năm 2022

 

TT-MRB