Hội nghị trực tuyến trao đổi, chia sẻ chuyên môn về quản lý dự án đường sắt đô thị
Ngày đăng 10/11/2021 | 9:23 AM  | View count: 194

Hội nghị trực tuyến được diễn ra vào ngày 10/11/2021.

Hòa chung niềm vui của Thủ đô khi Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chính thức khai thác vận hành thương mại, các đơn vị hiện đang triển khai các Dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam gồm: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, Ban Quản lý Dự án đường sắt – Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức “Hội nghị trao đổi, chia sẻ chuyên môn về quản lý dự án đường sắt đô thị”.

 

Hội nghị có sự tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa Ban Lãnh đạo và các Lãnh đạo phòng phụ trách các bộ phận chuyên môn của các đơn vị: Ông Vũ Hồng Phương - Giám đốc - Ban Quản lý Dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải (RPMU) - đơn vị chủ trì thực hiện xây dựng Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; Ông Nguyễn Cao Minh - Trưởng Ban - Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB); Ông Bùi Xuân Cường - Thành ủy viên - Trưởng Ban - Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR); Ông Lê Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng Thành viên - Giám đốc - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1).

Tham dự hội nghị là các cán bộ chủ chốt của MRB

 

Đại diện phía MAUR và HURC1

 

Đại diện phía RPMU

 

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đặt ra các nhóm vấn đề để cùng nhau thảo luận và tìm ra các giải pháp chung nhằm quản lý hiệu quả các dự án đường sắt đô thị như : Các vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa Hợp đồng FIDIC và các quy định pháp luật Việt Nam; Các vướng mắc liên quan đến Quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị; Quy định về điều chỉnh dự án, Hiệp định vay; Điều chỉnh hợp đồng Tư vấn.

 

Kết thúc hội nghị, các đơn vị cùng thống nhất sẽ định kỳ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề và xây dựng quy chế phối hợp giữa các bên để cùng hợp tác xây dựng các dự án đường sắt đô thị của Việt Nam ngày càng phát triển.

TT-MRB