Hà Nội: Hơn 1 triệu người thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng 08/11/2021 | 8:59 AM  | View count: 103

Kết thúc Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”, toàn Thành phố Hà Nội đã có tổng số 1.032.665 người dự thi.

         Trong đó, khối sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố là 58.136 bài dự thi. 

        Khối quận, huyện, thị xã có 975.529 người dự thi, trong đó đơn vị dẫn đầu về số lượng người tham gia là huyện Đông Anh với hơn 200.000 người, tiếp theo là các quận, huyện Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm...  

         Đây là Cuộc thi trực tuyến do thành phố Hà Nội tổ chức thu hút nhiều nhất số lượng người tham gia từ trước tới nay.

       Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và góp phần hưởng ứng ngày Pháp luật 9/11.

       Nội dung dự thi với nội dung xoay quanh các quy định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019); văn bản pháp luật quy định về phòng, chống dịch, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; các biện pháp về phòng, chống dịch, thông điệp “5K”...

Giao diện Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”.

      Để triển khai cuộc thi, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi; ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi. Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành: Sở Y tế, Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội xây dựng và ban hành bộ đề thi; tổ chức đấu thầu xây dựng Wedsite cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”.

      Để cuộc thi được triển khai rộng khắp, có chất lượng, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tham gia dự thi, UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 1839/UBND-NC phát động, triển khai cuộc thi, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND quận, huyện thị xã triển khai cuộc thi tại đơn vị, địa phương mình. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website tại địa chỉ: https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn và được kết nối trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội, Báo điện tử Báo Kinh tế và Đô thị.

       Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi đã xây dựng, ban hành các tài liệu: hướng dẫn dự thi, tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố, quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi ở cấp mình để chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi và tổ chức chấm thi sơ loại tại địa phương.

      Căn cứ Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Thành phố, các cấp, các ngành của Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ, câu hỏi cuộc thi và các văn bản pháp luật có liên quan đến cuộc thi. Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể Thành phố đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về cuộc thi như: Thông qua tổ chức các hội nghị triển khai cuộc thi; lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, giao ban, họp triển khai công tác, qua cổng thông tin điện tử.....

       Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường phổ thông bậc Trung học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông) đều đăng ký tham gia cuộc thi. Phòng Giáo dục đào tạo của 30 quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các trường THCS có học sinh lớp 7 (đủ 12 tuổi) tham gia cuộc thi; đưa vào tiêu chí thi đua để các đơn vị thực hiện.

        Các quận, huyện, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc thi bằng nhiều hình thức như tổ chức phát động, triển khai cuộc thi, giới thiệu, cấp phát tài liệu: hướng dẫn dự thi, bộ câu hỏi cuộc thi, tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi cuộc thi đến CBCCVC và nhân dân trên địa bàn; đăng tải Kế hoạch triển khai cuộc thi, câu hỏi và Thể lệ cuộc thi qua Cổng thông tin điện tử; các xã, phường, thị trấn tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, v.v....

TT-MRB