Chính sách hỗ trợ kinh phí làm căn cứ thỏa thuận sử dụng đất trong thời gian thi công tuyến hầm thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội
Ngày đăng 08/11/2021 | 3:18 AM  | View count: 154

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ kinh phí làm căn cứ thỏa thuận sử dụng đất trong thời gian thi công tuyến hầm thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo quy định của Luật Đất đai: “Việc sử dụng đất tạm thời để thi công công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn do đơn vị thi công và người sử dụng đất thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự”. Do vậy, Liên ngành thống nhất báo cáo UBND Thành phố chấp thuận các nội dung, cụ thể như sau:

 

1. Đối với trường hợp sử dụng đất tạm thời để thi công công trình:

- Hỗ trợ tạm cư: 6.000.000 đồng/tháng/cặp vợ chồng.

- Bồi thường hỗ trợ chi phí phục hồi sinh kế: Chủ sử dụng đất được hỗ trợ 01 lần bằng lương tối thiểu vùng của Thành phố (4.420.000 đồng/người/tháng), không quá 16.000.000 đồng/hộ dân/tháng.

- Thưởng tiến độ di dời: 5.000.000 đồng/hộ gia đình.

- Nguồn chi phí hỗ trợ: Do Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả cho các hộ dân.

 

2. Đổi với các công trình nhà ở không đảm bảo an toàn kết cấu khi khoan hầm, phải phá dỡ:

Việc bồi thường, hỗ trợ tài sản đối với các công trình bị phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật và chính sách đã được UBND Thành phố phê duyệt cho Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

 

3. Thời gian hỗ trợ:

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm xác định thời gian cụ thể phải hỗ trợ để thi công công trình, tối đa không quá 18 tháng đối với trường hợp phải phá dỡ công trình để xây dựng lại và 01 tháng đối với các trường hợp còn lại.

 

4. UBND các quận: Ba Đình, Đống Đa có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất, công trình thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn dự án phục vụ công tác điều tra, khảo sát, thu hồi đất và thỏa thuận sử dụng đất trong thời gian thi công công trình.