Thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ Dự án đầu tư tuyến Đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội
Ngày đăng 19/08/2021 | 10:49 AM  | View count: 234

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 3929/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ dự án tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Tổ công tác liên ngành do ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, làm Tổ trưởng. Ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm tổ phó thường trực. Ngoài ra, góp mặt trong Tổ Công tác liên ngành còn có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây Dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tư pháp... Nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành là đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án metro Nhổn - Ga Hà Nội, phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Ngoài việc thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành đã được giao, thành viên Tổ Công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được giao của Tổ trưởng. Trong trường hợp Tổ trưởng vắng mặt, ủy quyền cho Tổ phó thay mặt chỉ đạo, điều hành.

Tổ Công tác liên ngành tập trung làm việc ít nhất 1 buổi/tuần để phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Theo nhiệm vụ, khối lượng công việc, trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành quyết định bố trí thêm thời gian. Tổ Công tác liên ngành cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Các thành viên Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tổ công tác liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

TT-MRB