Nghiệm thu máy đào hầm TBM thứ hai tại ga S9 - Kim Mã của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội
Ngày đăng 09/04/2021 | 3:00 PM  | View count: 498

Ngày 9/4/2021, robot TBM thứ hai với tên gọi “Táo bạo” đã chính thức hoàn thành công tác lắp đặt và bắt đầu bước vào giai đoạn thí nghiệm nghiệm thu tại công trường.

Thí nghiệm nghiệm thu tại công trường (SAT) là quá trình thí nghiệm kiểm tra toàn bộ chức năng của thiết bị sau khi lắp đặt và tích hợp với hệ thống phụ trợ. Mục đích chính của SAT là đánh giá tổng thể thiết bị sau quá trình lắp ráp bằng cách xác minh rằng nó có hoàn thiện và hoạt động theo các thông số kỹ thuật của thiết kế.

Máy đào hầm TBM thứ hai có tên gọi "Táo bạo"

Trong quá trình SAT, tất cả các bên sẽ chính thức xác nhận hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu suất bao gồm: Công tác lắp đặt hoàn thành và đầy đủ, Tích hợp với các hệ thống hỗ trợ là thích hợp, Các thông số quy trình quan trọng đạt yêu cầu, Chức năng của các thành phần và hệ thống điều khiển hoạt động bình thường và phù hợp với yêu cầu.

Công tác SAT được tiến hành tại công trường nhà Ga S9 - Kim Mã của dự án. Công tác SAT diễn ra trong vòng một tuần, giữa nhà sản xuất máy TBM - Herrenknecht AG và nhà thầu Hyundai - Ghella. Sau đó, công tác kiểm tra SAT với sự chứng kiến của tư vấn chung và chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) sẽ được tiến hành.

Nội dung của công tác thí nghiệm nghiệm thu tại công trường gồm: kiểm tra vận hành, thông số và đo lường các thành phần chính của máy TBM số hai “Táo bạo”, bao gồm các thiết bị: Khiên đào, Buồng điều khiển, Buồng nguyên liệu, Vít tải, Băng chuyền, Thiết bị khoan, Dẫn động chính, Bộ lắp dựng vỏ hầm, Hệ thống thủy lực, Hệ thống bôi trơn, Hệ thống mạch nước, Hệ thống khí, Hệ thống an toàn, Hệ thống điện, Hệ thống hỗ trợ, Khác.

Trước đó, ngày 09/02/2021 máy đào hầm TBM thứ nhất với tên gọi “Thần Tốc” đã hoàn thành công tác thí nghiệm nghiệm thu tại công trường.

TT-MRB