Ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử
Ngày đăng 10/03/2021 | 9:19 AM  | View count: 131

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 23-5-2021. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận.

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để triển khai công tác bầu cử, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về "Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"...

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10-9-2020 về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026”, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của thành phố gồm 27 thành viên do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19-1-2021 về "Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hà Nội"... Cùng với đó, các ngành, các cấp cũng đã có các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử để triển khai các bước theo đúng luật định.

Theo Hanoimoi