Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”
Ngày đăng 07/09/2020 | 8:10 AM  | View count: 59

Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình” do Công đoàn Viên chức thành phố phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 
Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã phát động cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”, tạo cơ hội để công chức, viên chức, người lao động phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm hiến kế, tham mưu, đề xuất giải pháp, sáng kiến, sáng tạo xây dựng Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực.
Xin giới thiệu 08 ý tưởng sáng tạo của các cán bộ, viên chức của MRB.
2. Tham vấn tốt góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình văn hóa - Nhóm tác giả: Nguyễn Tài Thu, Vũ Đức Chính, Nguyễn Sinh Khoa. ( https://laodongthudo.vn/tao-nen-diem-nhan-cua-ha-noi-qua-giao-lo-leng-keng-112612.html)
3. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng - Tác giả: Nguyễn Tuấn Dũng
4. Khai thác không gian ngầm để phát triển văn hóa và du lịch - Tác giả: Trần Quang Huy
5. Phát triển giao thông đô thị gắn liền với phát triển kinh tế xã hội của thủ đô - Tác giả: Nguyễn Võ Tuấn Đạt
6. Hà Nội - Thành phố Xanh - Tác giả: Hoàng Kim Chung
7. Phần mềm quản lý dữ liệu - Tác giả: Trần Minh Tiến
8. Dịch vụ xe đạp, cho mọi người, ở mọi nơi - Nhóm tác giả: Trần Minh Phúc, Hoàng Ngọc Thành.
 

TT-MRB