Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 12/05/2020 | 6:00 PM  | View count: 89

Qua gần một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 12/5/2020, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vinh dự tổ chức Đại hội Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ được tổ chức với các nhiệm vụ quan trọng: tổng kết thực hiện Nghi quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; t hảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Quang cảnh tại Đại hội
 
Đại hội tiến hành Lễ chào cờ
 

Đ/c Nguyễn Cao Minh – Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có các đ/c: Đ/c Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đ/c Đàm Quốc Lịch – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đ/c Lương Thị Thu Hiền – Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối, Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến và Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Đ/c Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

 

Đại hội được tổ chức với tinh thần dân chủ, có 78 đ/c đảng viên đã được triệu tập về dự. Đại hội đã nghiêm túc thực hiện quyền bầu cử theo đúng Quyết định số 244-QĐ/TW; Hướng dẫn 03-HD/TW, phát huy dân chủ, trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

 

Thông qua Đại hội, Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã bầu ra được Ban Chấp hành gồm 9 đ/c có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng: Đ/c Nguyễn Cao Minh – Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Đ/c Lê Trung Hiếu – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Thị Thục Hiền - Ủy viên Ban thường vụ, Đ/c Bùi Hồng Linh - Ủy viên, Đ/c Lê Văn Thu - Ủy viên, Đ/c Lưu Trung Dũng - Ủy viên, Đ/c Nguyễn Bá Sơn - Ủy viên, Đ/c Nguyễn Hoàng Nam - Ủy viên, Đ/c Hồ Thanh Sơn - Ủy viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đ/c Nguyễn Cao Minh – Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tặng hoa cho những đ/c không tái đắc cử

 

Tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, Nhiệm Kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra được Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy gồm 5 đ/c: Đ/c Lê Trung Hiếu – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy, Đ/c Bùi Hồng Linh - Ủy Viên, Đ/c Lê Văn Thu - Ủy viên, Đ/c Nguyễn Hoàng Nam - Ủy viên, Đ/c Trần Ngọc Đức - Ủy viên.

Quang cảnh Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

TT-MRB