Bản tin dự án tháng 11/2019
Ngày đăng 20/11/2019 | 8:43 AM  | View count: 167

Bản tin dự án tháng 11/2019

Để cập nhật các thông tin mới nhất về dự án Hanoi Metro, vui lòng truy cập trang Facebook:

https://www.facebook.com/HanoiMetroRailway/