Kế hoạch Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
Ngày đăng 20/04/2017 | 4:00 PM  | View count: 381

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội". Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với nội dung sau:

Chi tiết xem file đính kèm
Tập tin đính kèm: