Thông cáo báo chí (Lễ ký hợp đồng gói thầu CP06)
Ngày đăng 20/04/2017 | 3:58 PM  | View count: 667

Ngày 17 tháng 01/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý đường sắt thị Hà Nội cùng Liên danh nhà thầu ALSTOM Transport S.A-COLAS RAIL S.A-THALES Communication & Security S.A.S đã ký kết hợp đồng gói thầu CP06: thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đường sắt 1 Đầu máy toa xe (RSK), thiết bị depot, OCC/SCADA (bao gồm hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) cho các ga), tín hiệu (SIG), thông tin liên lạc (TEL), cấp điện (hệ thống điện trung thế 22KV và cung cấp điện sức kéo) thuộc – Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội

Hợp đồng có giá trị 265.291.000 EUR và 943.224.499.277 VNĐ, tương đương 7.667.555.426.152 VNĐ (đã bao gồm các loại thuế, phí). Nguồn vốn: Chính phủ Pháp; Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày khởi công: 47 tháng.

Chi tiết xem file đính kèm
Tập tin đính kèm: