Thiết kế các ga ngầm - tuyến số 3, đoạn NHỔN - ga HÀ NỘI
Ngày đăng 09/10/2017 | 12:15 PM  | View count: 1037

Các ga Kim Mã, Cát Linh và Văn Miếu được thiết kế 2 tầng gồm 1 tầng ke ga và 1 tầng trung chuyển

 Ga Hà Nội được thiết kế 3 tầng gồm 1 tầng ke ga, 1 tầng lửng và 1 tầng trung chuyển.