Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Một lần nhớ mãi

Ngày đăng 03/11/2017 | 02:06 PM  | View count: 300
Đầu năm 1967 Bác về Thái Bình. Ô tô đưa Bác đến bến Triều Dương thì phải sang phà. Mấy đồng chính uỷ đến đón, một cán bộ định giới thiệu với Bác. Bác nói:

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tôi là người cộng sản như thế này này!

Ngày đăng 03/11/2017 | 02:04 PM  | View count: 260
Bác Hồ của chúng ta, từ sau khi bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba tại Đại hội Tua Đảng Xã hội Pháp đêm 30-12-1920, thì cũng từ giờ phút ấy, Người trở thành người cộng sản, trở thành một...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ với cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày đăng 03/11/2017 | 02:01 PM  | View count: 409
Vào cuối năm 1945 sau hai lần nhận được điện mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh Thúc Kháng từ Huế đã ra Thủ đô Hà Nội. Gặp nhau, hai người ứa nước mắt. Bác Hồ nói: Việc mời cụ ra nhậm chức Bộ...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ với cụ Phan Bội Châu

Ngày đăng 03/11/2017 | 01:56 PM  | View count: 335
Bức thư Phan Bội Châu gửi Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) - Người cháu rất kính yêu của Bác. Hôm trước anh Lâm (Đức Thụ) là anh Hồ (Hồ Tùng Mậu) gửi lại thư của Cháu trong thư có nói tường tận về chuyện...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Niềm hy vọng cuối đời của Phan Châu Trinh

Ngày đăng 03/11/2017 | 01:53 PM  | View count: 227
Phan Châu Trinh là nhà yêu nước lớn của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Về tuổi tác, Phan Châu Trinh là bậc cha chú của Nguyễn Ái Quốc. Mặc dù giữa hai người có sự khác nhau về phương pháp cứu nước, nhưng...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bác Hồ với cụ Phan Châu Trinh

Ngày đăng 03/11/2017 | 01:50 PM  | View count: 242
Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành với cái tên là Ba rời Sài Gòn và ngày 15-7-1911 đến cảng Lơ Havơrơ (Le Havre) còn Phan Châu Trinh rời Sài Gòn ngày l-4-1911 và đến Pháp vào ngày 27-4 cùng năm, ngụ...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”

Ngày đăng 03/11/2017 | 01:46 PM  | View count: 178
Ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tôi làm thuê ở Pari, khi thì làm cho một cửa hàng phóng đại ảnh, khi thì “vẽ đồ cổ mỹ nghệ Trung Hoa” (do một xưởng của người Pháp làm ra). Hồi đó, tôi...

Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Bản yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Vécxây

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:01 AM  | View count: 205
Tháng 6 năm 1919, nghe tin các đoàn đại biểu mười mấy nước Đồng minh chiến thắng họp ở Vécxây cách thủ đô Pari 14 km, Nguyễn Tất Thành bàn với nhà yêu nước Phan Châu Trinh và luật sư, tiến sĩ Phan...