90 năm Đảng bộ Hà Nội và dấu ấn qua các kỳ Đại hội
Ngày đăng 17/03/2020 | 8:30 AM  | View count: 167

Thành lập ngày 17/3/1930, đến nay sau 90 năm lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức 16 kỳ Đại hội. Cùng với các kỳ đại hội của Đảng bộ các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Hà Sơn Bình và các kỳ đại hội Đảng bộ TP là những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước trưởng thành to lớn về công tác xây dựng Đảng, phong trào cách mạng của Đảng bộ TP trong mỗi giai đoạn lịch sử.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tháng 11/2015. Ảnh: Thanh Hải

 

Đảng bộ gương mẫu, đi đầu
Ngày 17/3/1930, Đảng bộ TP Hà Nội được thành lập. Từ đặc thù của mình, Hà Nội luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của T.Ư Đảng nên trong suốt gần 3 thập kỷ sau khi được thành lập, Đảng bộ TP thực hiện đường lối cách mạng của Đảng thông qua các hội nghị toàn Đảng bộ, không tổ chức đại hội. Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Thành ủy đều do cấp trên chỉ định.
Từ ngày 21 - 30/4/1959, Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn Đảng bộ tại Nhà hát Lớn. Theo chỉ thị của T.Ư, Hội nghị này có ý nghĩa như một Đại hội của Đảng bộ (Đại hội lần thứ I). Đại hội đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu. Bác đã căn cặn: "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên CNXH, làm cơ sở vững mạnh đấu tranh giành thống nhất nước nhà". Đồng chí Trần Danh Tuyên làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu trong 2 năm (1959 - 1960) trong công cuộc cải tạo CNXH…
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ II được tổ chức từ ngày 25/1/1961 đến 2/2/1961 xác định nhiệm vụ của Thủ đô trong 2 năm (1961 – 1962) ra sức tiếp tục xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Lần thứ 2 được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu, Người tiếp tục căn dặn: "Đảng bộ Thủ đô và đồng bào, trước hết là công nhân Thủ đô phải gương mẫu, làm đầu tàu để đưa toàn miền Bắc giành lấy thắng lợi".
Đồng chí Hoàng Văn Hoan làm Bí thư Thành ủy (sau Đại hội, ông Hoàng Văn Hoan đã vi phạm kỷ luật Đảng, tháng 2/1961, đồng chí Nguyễn Lam được Bộ Chính trị phân công về làm Bí thư Thành ủy).
Tháng 7/1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ III đã xác định các giải pháp phấn đấu thực hiện một bước chuyển mới trong phát triển kinh tế, hoàn thiện quan hệ sản xuất mới. Đồng chí Nguyễn Lam tiếp tục làm Bí thư Thành ủy, đến tháng 8/1965, đồng chí Nguyễn Văn Trân được T.Ư cử về làm Bí thư Thành ủy thay đồng chí Nguyễn Lam được điều lên T.Ư.
Tiếp đến,  Đại hội lần thứ IV (tháng 4/1968); Đại hội lần thứ V (tháng 4/1971) được tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Trân tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy. Đảng bộ TP đã tập trung lãnh đạo Nhân dân Thủ đô đẩy mạnh phát triển sản xuất, chống chiến tranh phá hoại của địch, chi viện cho tiền tuyến và làm tốt công tác hậu phương quân đội. Đặc biệt, quân và dân Thủ đô đã đập tan chiến dịch tập kích chiến lược đường không của địch cuối tháng 12/1972, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi.
Đại hội lần thứ VI (tháng 4/1974) diễn ra trong năm kỷ niệm lần thứ 20 Ngày Giải phóng Thủ đô, bước vào thời kỳ xây dựng CNXH, đồng chí Nguyễn Lam làm Bí thư Thành ủy.