Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án ĐSĐT
Ngày đăng 28/03/2022 | 9:04 AM  | View count: 705

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật

         Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của ADB và EU.

 

        Cơ quan chủ quản của dự án là UBND TP.Hà Nội. Chủ dự án là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội. Quy mô của Dự án gồm 4 hợp phần với mục tiêu là: hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến ĐSĐT 3.2, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai cho đến khi Quốc hội phê duyệt chủ trương; lập quy hoạch chi tiết, Báo cáo nghiên cứu khả thi trình phê duyệt Dự án Tuyến 3.2; hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị.

 

       Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2024. Tổng mức đầu tư 343.535.256.000 đồng, tương đương 14.794.800 USD. Trong đó, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại:  12.684.800 USD. Nguồn vốn ADB tài trợ 833.800 USD, Liên minh châu Âu tài trợ 10.000.000 Euro (tương đương 11.791.000 USD). Vốn đối ứng: 49.000.000.000 đồng, tương đương 2.110.000 USD.

 

       Về phương thức thực hiện, quyết định nêu rõ, đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của ADB: Nhà tài trợ sẽ trực tiếp quản lý, thực hiện, tổ chức lựa chọn tư vấn (chuyên gia) và ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn theo quy định của Nhà tài trợ.

 

      Đối với nguồn vốn do EU viện trợ không hoàn lại, phía Việt Nam quản lý, thực hiện, phương thức giải ngân sẽ được xác định trong thoả thuận viện trợ trên cơ sở sự đồng nhất của phía Việt Nam và AFD.

 

TT_MRB